Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dane statystyczne


Sprawozdanie z działalności Biblioteki UniwersyteckiejStatystyka Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2016
(na podstawie Sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2016)


Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 785 344
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 186 009
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 234
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 63
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 148 304

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 36 620
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 259 687
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 314 091
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 225 055
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 171

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 169 481
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 1 140 855

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 2 486 (376 w 2016 r.)
 • Liczba odwiedzin czytelników - 2 523 084

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 141,75
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 14
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 35
 • Liczba wygłoszonych referatów - 11

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 168

 


Statystyka Biblioteki Uniwersyteckiej za poprzednie lata
(na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za dany rok)