Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jaworska Grażyna

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 523 35 45, 89 524 51 56
grazyna.jaworska@uwm.edu.pl