Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kaczmarek Danuta

Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych
tel.: 
89 523 43 78
danuta.kaczmarek@uwm.edu.pl