Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Koba Bożenna

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism
tel.: 
89 523 49 57
bozenna.koba@uwm.edu.pl