Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Orzeszkowska Franciszka

Oddział Zbiorów Specjalnych
tel.: 
89 524 63 44, 89 524 63 06
franciszka.orzeszkowska@uwm.edu.pl