Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rzempołuch-Pallasch Katarzyna

Oddział Zasobu Czasopism
tel.: 
89 523 38 25
katarzyna.rzempoluch@uwm.edu.pl