Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wróblewska Joanna

Oddział Czasopism Bieżących
tel.: 
89 524 64 51
joanna.wroblewska@uwm.edu.pl