Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego

Dostęp: 
online
Zasięg czasowy: 
1919-1939

W latach 1919-1939 Wojskowy Instytut Geograficzny opracowywał i publikował mapy topograficzne, których edycja z końca lat trzydziestych uważana jest za jedną z najlepszych na świecie dzieł sztuki kartograficznej. Obecny projekt umożliwia dostęp online do skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez WIG.