Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia Etnografii Polskiej

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Tematyka: 
Zasięg czasowy: 
publikacje wydane w latach 1986-2011 (uzupełniana w kolejnych latach)

Zawiera dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (książki i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą.