Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Instytutu Turystyki

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1903 r.

Instytut Turystyki tworzy bazę bibliograficzną artykułów z czasopism o tematyce turystycznej za lata 1994-2010. Baza książek obejmuje lata 1903-1938, 1948-1996,  1997-2010. Baza prac naukowych i badawczych oraz ekspertyz i raportów wykonanych  w Instytucie Turystyki obejmuje lata 1996-2009.