Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Narodowa - Bibliografia Polska 1901-1939

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
lata 1901-1939

Bibliografia polska 1901-1939 to retrospektywna bibliografia narodowa, która jest kontynuacją „Bibliografii polskiej” XIX w. Estreicherów. Rejestruje wydawnictwa na ziemiach polskich oraz zwiąne z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, atlasy, mapy, albumy rycin.