Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

BIOSIS Citation Index

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza abstraktowo-bibliometryczna

Baza danych i indeks cytowań zawartości czasopism, patentów, książek, kongresów w dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych (m. in. rolnictwo, biomedycyna, badania na zwierzętach) od 2010 r.