Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

CYTBIN

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
lata 2000-2007

Baza tworzona przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Obejmuje ona artykuły z polskich czasopism dotyczących bibliotekoznawstwa i informacji naukowej( m. in. Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej). Opisy bibliograficzne są rozszerzone o bibliografię załącznikową.