Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leksyka

Dostęp: 
online - słownictwo ogólne
w sieci UWM - słownictwo specjalistyczne
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu - słownictwo specjalistyczne
Typ: 
słownik internetowy

Słownik internetowy zawierający szeroki zasób słownictwa z różnych dziedzin opracowywany przez ekonomistów, prawników, lekarzy, biologów, chemików, informatyków i innych. Dostępne języki: angielski, niemiecki. Słownik słownictwa ogólnego udostępniany jest nieodpłatnie. Jedynie w przypadku słownictwa specjalistycznego wprowadzona jest opłata abonamentowa. Z opłaty tej zwolnieni są studenci oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni. Oznacza to, że za pomocą strony internetowej biblioteki można wejść (z komputera akademickiego) do Leksyki i korzystać z pełnej bazy haseł.