Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lex

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
polska baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1918 r.; aktualizacja tygodniowa

Dostęp do bibliografii bazy LEX dostępny z tego linku.

Baza prawnicza zawierająca wykaz aktów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Zamieszcza również opisy aktów prawa opublikowanych w wybranych resortowych dziennikach urzędowych (MEN, MF, MPiPS, MS, MSWiA, MZiOS, NBP, ZUS), aktów prawa miejscowego oraz wybór aktów prawa Unii Europejskiej. W bazie LEX jest dostępna bibliografia prawnicza PAN od 1976 r. (aktualizacja kwartalna) oraz Czytelnia Czasopism Prawniczych udostępniająca materiały opublikowane w pełnych tekstach, do których uzyskano zgodę autora na publikacje w formie elektronicznej. Aby korzystać z CzCzPr należy wybrać na stronie LEX: Roczniki, a następnie Czasopisma.

Moduły dodatkowe:

  • Komentarze on-line
  • Monografie on-line
  • Prawo Europejskie on-line
  • Czasopisma on-line
  • Navigator Postępowanie Administracyjne on-line
  • Navigator Postępowanie Karne on-line
  • Navigator Postępowanie Cywilne on-line

 

Lista tytułów i skrótów czasopism stosowanych w Bibliografii PAN

Lista tytułów publikatorów i skrótów stosowanych w aktach prawnych i orzecznictwie