Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polska Bibliografia Literacka (PBLit)

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Tematyka: 
Zasięg czasowy: 
lata 1988-2003

Polska Bibliografia Literacka udostępnia informacje o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Polska Bibliografia Literacka online, jest kontynuacją bibliografii drukowanej za lata 1944/45-1988.