Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego

Dostęp: 
online
Tematyka: 

Słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie. Zawiera 15 tomów. Znajdziemy tu m.in. opis: wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Polskim i innych krajach ówczesnej Europy. Miejscowości opisane są pod względem  geograficznym, statystycznym, społecznym (szkoły, stosunki religijne, przemysł komunikacja, handel), historycznym (założenie miejscowości, ważniejsze wydarzenia, zmiana właścicieli), archeologicznym itd. W słowniku znajdziemy aktualny dla ówczesnych czasów podział administracyjny i kościelny. Słownik zamieszczony w sieci posiada wyszukiwarkę, która wyszukuje daną nazwę zarówno po hasłach głównych jak i w tekście. Całość jest wzbogacona o cenną bibliografię.