Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science)

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza abstraktowo-bibliometryczna

W skład pakietu Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science) wchodzą bazy Science Citation Index (SCI). WoS zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów z czasopism naukowych i konferencji oraz informacje o cytowaniach zamieszczone w następujących indeksach cytowań:

• Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk przyrodniczo-technicznych od 1945 r.
• Social Sciences Citation Index (SSCI) – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk społecznych od 1956 r.
• Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk humanistycznych i sztuki od 1975 r.
• Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) – indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk przyrodniczo-technicznych od 1990 r.
• Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) – indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk społecznych i humanistycznych od 1990 r.

Do baz Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science) można uzyskać zdalny dostęp poprzez zarejestrowanie się na stronie Web of Science(dawniej Web of Knowledge) [Registration] z komputerów w sieci UWM. Aby utworzone konto było aktywne poza siecią UWM, należy je uaktualniać na platformie WoK raz na 6 miesięcy, logując się z komputera w sieci UWM.

Uwagi:
• niektóre opisy bibliograficzne zawierają linki do pełnych tektów dokumentów;
• materiały szkoleniowe dotyczące WoS zamieszczone są w zakładce USŁUGI/Szkolenia;
• w przypadku, gdy nie wyświetli się strona bazy SCI, należy odnowić sesję klikając w establish a new session.