Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Web of Science (na serwerze ICM)

Dostęp: 
tylko w Bibliotece
Typ: 
zagraniczna baza abstraktowo-bibliometryczna
Zasięg czasowy: 
od 1996 r.

Baza dostępna przez serwer ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera dane bibliograficzne i streszczenia artykułów z czasopism naukowych oraz informację o cytowaniach.