Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Index Copernicus


IndexCopernicus Journals Master List (IC JML)


IndexCopernicus jest wskaźnikiem oceny jakości czasopism naukowych z nauk biologicznych i medycznych regionu Europy Środkowej. Wartości wskaźników są dostępne na IndexCopernicus Journals Master List (IC JML) w serwisie Index Copernicus International. Lista IC JML indeksuje czasopisma biorąc pod uwagę: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość / regularność / stabilność rynkową i jakość techniczną. IC Journals Master List obejmuje ponad 22000 tytułów czasopism (w tym około 3000 polskich).

Index Copernicus uruchomił serwis - Wyszukiwarkę Czasopism Punktowanych, w którym można zapoznać się:
- z wynikami ewaluacji MNiSW w 2012 r.;
- uzyskać pełną informację na temat metodologii ewaluacji;
- skonsultować się z ekspertami ICI biorącymi udział w projekcie POL-on, który między innymi wspiera proces ewaluacji czasopism naukowych.

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych Index Copernicus umożliwia (po zarejestrowaniu się i założeniu konta):
- dostęp do wyników ewaluacji czasopism MNiSW 2012 z możliwością zaawansowanego wyszukiwania czasopism;
- filtrowania tytułów;
- sprawdzania punktacji za rok 2012 i porównywania z wynikami ewaluacji z roku 2010;
- przegląd list czasopism punktowanych (lista A, B lub C);
- szybkie odnalezienie danego czasopisma na właściwej liście wraz z informacją o czasopismach, które uzyskały wyższą punktację;
- przegląd poszczególnych części listy B (Techniczne, Humanistyczne, Społeczne);
- porównywanie wyników ewaluacji MNiSW 2012 wybranych czasopism;
- wyszukiwanie czasopism podobnych (z tych samych dziedzin, obszarów czy dyscyplin);
- poznanie szczegółowych informacji na temat czasopisma: dane dotyczące redakcji, recenzentów, ilości posiadanych punktów ewaluacyjnych czy dane teleadresowe;
- uzyskanie pełnej informacji dotyczącej procesu Ewaluacji Czasopism Naukowych;
- konsultację z ekspertami Index Copernicus w zakresie Ewaluacji Czasopism Naukowych.

Aby skorzystać ze wszystkich opcji wyszukiwarki należy się zarejestrować się.