Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje ogólneW zakładce DLA NAUKI zamieszczono materiały służące do oceny bibliometrycznej działalności naukowej zarówno pracowników jak i jednostek organizacyjnych. Bazy OPI zawierają informacje na temat nauki polskiej.
 


Wirtualna Biblioteka NaukiWirtualna Biblioteka Nauki (WBN) prowadzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. WBN oferuje:

    •   zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju (Elsevier, EBSCOhost, Springer, Web of Science, Wiley Online Library, Scopus);

    •   konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych (Emerald, Knovel, ProQuest);

    •   polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne (m. in. BazTech, AGRO, BazHum, BazEkon, CEJSH);

    •   inne zasoby (EMIS Emerging Markets Information Service).

Materiały informacyjne: WBN 2014, WBN 2016, WNB 2017
 


Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Umożliwia on pracownikom i studentom afiliowanym we wszystkich polskich instytucjach naukowych, akademickich i edukacyjnych, publikowanie w czasopismach naukowych artykułów w Otwartym Dostępie (Open Access), bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

Springer Open Choice

oraz

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html

Analizę ruchu Open Access przedstawia publikacja pt.: Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca. Zawiera m. in. zestawienie otwartych czasopism naukowych według dyscyplin oraz punktów z elaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Skolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Strony nauki polskiej związane z Open Access:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON) - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Otwarta Nauka

Platforma Otwartej Nauki
 


Linki do stron WWW związanych z naukometrią


Baza ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne zawiera m. in. informacje dotyczące wskaźników parametryczne jakich jak: punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Impact Faktor (IF) z Journal Citation Reports, Index Copernicus Value (ICV) z Index'u Copernicus, kategorie w ERIH oraz wymienia bazy (polskie i zagraniczne), w których tytuły czasopism są indeksowane.

Google Scholar - wyszukiwarka tekstów naukowych i popularno-naukowych, która m.in. informuje o cytowaniach. Istnieje możliwość zwiększenia widoczność swoich publikacji w Internecie, co sprzyja podniesieniu wskaźników cytowań. Więcej informacji na ten temat w poradniku "Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha Poradnik dla początkujących" na stronie Warsztat Badacza.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.

ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych - serwis zawiera m. in. informacje dotyczące naukowych czasopism punktowanych MNiSW od 2009 roku, listy naukowych czasopism punktowanych MNiSW od 2012 roku, wskaźniki: Impact Factor, 5-Impact Factor z bazy Journal Citation Reports (edycja 2012, 2013, 2014), kategorie dziedzinowe Thomson Reuters.
 


Warto wiedziećPublikując artykuły należy sprawdzić tytuł czasopisma pamiętając o tzw. drapieżnych wydawcach.

Lista "fałszywych" tytułów czasopism - Hijacked Journals

Publikacja Tomasza Burdzika pt. Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania