Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe bazy w dostępie testowym

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


BioOne


Test potrwa do 31 maja 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

 

BioOne Complete jest bazą ponad 135 tysięcy artykułów pochodzących z 200 tytułów czasopism od 149 wydawców. Dziedzinowa systematyka zakresu BioOne:

 • Agronomia
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka
 • Biologia
 • Biologia ewolucyjna
 • Biologia komórkowa
 • Biologia morska i słodkowodna
 • Biologia reprodukcyjna
 • Edukacja
 • Ekologia
 • Entomologia
 • Genetyka i dziedziczenie
 • Geografia fizyczna
 • Geologia
 • Inżynieria
 • Leśnictwo
 • Limnologia
 • Mikrobiologia
 • Nauki o roślinach
 • Nauki o środowisku
 • Ornitologia
 • Paleontologia
 • Parazytologia
 • Radiologia, medycyna nuklearna
 • Rolnictwo, nabiał i nauki o zwierzętach
 • Rybołówstwo
 • Weterynaria
 • Zoologia

Platforma BioOne Complete dostarcza różnorodnych narzędzi pomagających w procesie wyszukiwania pożądanej treści oraz ułatwiających bycie na bieżąco z najnowszymi odkryciami w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych:  

 • alerty, pomagające monitorować najnowszy content pojawiający się na platformie
 • linki do artykułów dla użytkowników
 • możliwość pobrania artykułów do różnorodnych narzędzi cytujących
 • RSS
 • możliwość oznaczenia ‘ulubionych’ artykułów
 • alerty spisów treści
 • lista najczęściej cytowanych artykułów i czasopism


Lista tytułów

Materiały informacyjne dla użytkowników