Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiadomości

Tydzień Otwartej Nauki 2016

Od 24 do 30 października trwają obchody Open Access Week, międzynarodowego wydarzania znanego w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów.

Wrzutnia - zwrot książek 24/7

Od kwietnia tego roku w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM uruchomiono możliwość całodobowego zwrotu książek. Tzw. WRZUTNIA mieści się z lewej strony budynku, przy wejściu do Biblioteki (na wprost przystanku autobusowego).

Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni (tekst poniżej).

Zasady korzystania z wrzutni w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM

Konkursy Urzędu Patentowego RP - Edycja 2016

 

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

1. XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016,

2. IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej,

3. IV edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016.

Olsztyn w szkicowniku - wystawa

Olsztyn w szkicowniku studentów Instytutu Sztuk Pięknych

Śladami Tadeusza Borowskiego - wystawa

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy pt. Śladami Tadeusza Borowskiego, który jak niewielu wie, często bywał w Olsztynie.

Strony